Woodex Aqua Base Plus 1l

242 kr inkl. moms

Vattenburen grundolja för grundning av träytor

före ytbehandlingen. Färglös

Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: 9413000001 Kategorier: ,

Beskrivning

Vattenburen grundolja för grundning av träytor före ytbehandlingen. Används mot röta och blånad på trä, inom bruksklasserna 2 och 3 (SFS-EN 335). Avänds till att skydda trä som är antingen kontinuerligt exponerat för väder eller skyddat mot väder men utsatt för vätning. WOODEX AQUA BASE PLUS lämpar sig inte för användning på träkonstruktioner som kommer i direkt kontakt med mark eller som är i ständig kontakt med söt- eller saltvatten.

Fönsterkarmar, ytterdörrar, fasadbeklädnad, bräd- och timmerkonstruktioner, staket, takfötter, bilskjul o.dyl. obehandlade träytor utomhus. Träytor som grundats med WOODEX AQUA BASE PLUS bör täckmålas så snart som möjligt, dock tidigast efter 24 h.