Teknos Fog 300ml

73 kr inkl. moms

TEKNOS AKRYLFOG INNE & UTE är en 1-komponent elastisk akrylatbaserad fogmassa. Produkten har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas, cellplast och målade ytor.

Artikelnr: 084600330 Kategori:

Beskrivning

TEKNOS Akrylfog inne & ute används inomhus i fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventilations- och rörgenomföringar liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. Produkten kan även användas för tätning av fogar vid montering av gipsskivor. Även lämplig för lagning och tätning av träfasader t.ex. vid ommålning. Den bör ej appliceras på fuktiga ytor och får inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt, t.ex. i bassänger och vattenreservoarer. Om fogrörelsen överstiger ± 10 % (drag/tryck) av fogbredden, rekommenderas högelastiska fogmassor.