VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.