Fönster, dörrar, räcken m.m. utomhus.
VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.