Rea!

Biora 3 1L

154.40 kr inkl. moms

Helmatt grund- och innertaksfärg

Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: 740201001 Kategorier: ,

Beskrivning

Färgåtgång: 

Tidigare målade ytor 10 – 12 m²/l
Spackel och träfiberskiva 7 – 10 m²/l
Betong- och putsyta 4 – 7 m²/l

Färgen är helmatt

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas. 

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen. 

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Fuktig avtorkning och användning av tvättmedel skadar färgytan. Nedsmutsade ytor måste rengöras torrt: med försiktig avtorkning, borstning, dammsugning el. dyl.

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.